Novinky :
   UPOZORNĚNÍ   
  17. Února 2022, 12:48  
 

od 20.01.2022 je zástupcem JUDr. Milana Makaria JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 1

Nová datová schránka pro komunikaci s Exekutorským úřadem: yxv7uqd

         

 

V souvislosti s rozhodnutím vlády České republiky ze dne 8. října 2020 se s účinností od 12. října 2020 do odvolání mění rozsah úředních hodin Exekutorského úřadu Praha - západ, a to následujícím způsobem

 

úřední hodiny

 

Pondělí       09:00 – 11:00

Středa         13:00 – 15:00

 

nahlížení do spisů, je možné pouze po předchozí dohodě

 

 

Exekutorský úřad Praha – západ žádá účastníky i třetí osoby, aby ke komunikaci s úřadem maximálně využívali telefonického kontaktu, e-mailovou komunikaci, komunikaci prostřednictvím datové schránky, popřípadě komunikaci písemnou s využitím služeb doručovatele.