OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ :
 

Informace o zpracování osobních údajů - účastníci řízení, zástupci účastníků a osoby dotčené jinou činností

 

Informace o zpracování osobních údajů - zpracovatele

 

Informace o zpracování osobních údajů - Informace pro osoby zapojené do dražby

 

Informace o zpracování osobních údajů - bývalí a současní zamestnaci a jejich rodinní příslušníci

 

Informace o zpracování osobních údajů - osoby vstupující do prostor Exekutorského úřadu - kamerový systém

 

Informace o zpracování osobních údajů - třetí osoby dotčené činností soudního exekutora